action-lingua

METODA

Pracujemy w oparciu o metodę pracy z dziećmi, której autorką jest dr Agata Hofman – autorka książki Rozbudzić geniusza. Angielski w indywidualnym wszechstronnym nauczaniu.

Czerpiemy inspiracje od takich autorytetów jak jak Carl Rogers, John Holt, André Stern, Carl Honoré, Ken Robinson, Gerhard Hüther.

Z naszymi uczniami negocjujemy indywidualny program zajęć.

Wczesne nauczanie języka obcego zaspokaja ciekawość świata i podnosi poziom poznawczy dzieci poprzez proste eksperymenty oraz aktywność manualną, ruchową i artystyczną. Od pierwszego spotkania komunikacja z dzieckiem odbywa się w języku obcym, czyli w immersji. Dzieci w wieku od 2-3 lat nie mają żadnych trudności z taką konwencją – nowa osoba jest od razu kojarzona z nowym językiem.

Na początkowym etapie najważniejsze jest oswojenie z językiem obcym, czyli rozumienie ze słuchu. Ponieważ zajęcia odbywają się w działaniu, dzieci nie mają problemów ze zrozumieniem – znaczenia wynikają z kontekstu wypowiedzi (zabawa z wodą, eksperymenty z lodem itp.). Następnie wybrane słowa i zwroty wprowadzane są w formie zapisu. Uczniowie stopniowo używają wybranych słów i krótkich wyrażeń w kontekście sytuacyjnym. Dziecko ma zawsze możliwość zadawania pytań w języku polskim, natomiast odpowiedź otrzymuje w języku obcym.

OFERTA

 • Obecnie prowadzimy zajęcia w języku niemieckim.
 •  
 • Zajęcia w cyklu regularnym:
 • spotkania raz w tygodniu (1h) lub raz na dwa tygodnie (2h)
 •  
 • Zajęcia online:
 •  regularne zajęcia w formie zdalnej. Specyfika naszej metody wymaga jednak, aby dla komfortu
  dzieci i skuteczności nauki zdalnej zaangażować kogoś z dorosłych, czyli osobę, która będzie
  towarzyszła dzieciom szczególnie podczas wykonywania eksperymentów.
 •  
 • Kurs tygodniowy
 • intensywny kurs w blokach kilku dni pod rząd (poniedziałek-piątek np. w wakacje, codziennie po 3 godziny zajęć)
 •  

Dzieci otrzymują zadanie domowe, które wiąże się z tematyką zajęć realizowanych w języku obcym w ciągu tygodnia – są to krótkie polecenia związane ze słownictwem w oparciu o ilustracje (czytanie, pisanie) oraz kilkukrotne obejrzenie filmów (np. seria dla dzieci „Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig”).

Nauczanie języka obcego w działaniu ma tę przewagę nad nauczaniem z podręcznika, że dzieci w codziennym kontakcie z językiem mówionym pozbywają się bariery przed obcym językiem i stresu wynikającego z niezrozumienia. Dzięki temu uzyskują też łatwość w mówieniu. Sam proces zapamiętywania zdecydowanie zyskuje na atrakcyjności a przede wszystkim jest bardziej skuteczny.

Istotnym wyznacznikiem zajęć są zainteresowania dziecka. Każdy uczeń ma swój indywidualny program nauczania opracowany w oparciu o kontakt z dzieckiem. Obszary działań w języku obcym są praktycznie nieograniczone i zależą od upodobań dziecka: technika, natura, astronomia, chemia, biologia, fizyka, prace ręczne, malarstwo, fotografia i inne. Na poziomie średnio zaawansowanym realizowane są wspólnie z dzieckiem projekty (naukowe, plastyczne, techniczne, literackie). Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne materiały oraz nowe media.

 •  

Podczas kursu zajęcia mogą odbywać się w różnych miejscach np. plener, ogród zoologiczny